Ανακοινώσεις Ιατρικής Ασπίδας

Πρόσκληση σε δημοσιγραφική διάσκεψη ΟΣΑΚ – Ομάδας Πρωτοβουλίας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΣΑΚ-ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ»

 

Στα πλαίσια των ενεργειών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τον εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση των ιατρών, η ΟΣΑΚ και η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Ιατρική Ασπίδα» συνδιοργανώνουν δημοσιογραφική διάσκεψη. Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ., στη Δημοσιογραφική Εστία. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τύπου, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση των δράσεων και στόχων της Ομάδας Πρωτοβουλίας «Ιατρική Ασπίδα» και αναφορά στην εφαρμογή νομοθεσιών και διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την αξιολόγηση και εκπαίδευση των γιατρών.

Άλλες Ανακοινώσεις

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Ιατρική Ασπίδα

Στην Ιατρική Ασπίδα συμμετέχουν