Προσωπικό

Ελένη Ζυμπουλάκη

Διοικητική Λειτουργός

19873665_1946101288980017_2016485257_n

 

 

 

 

 

 

Κυριακή Κτωρίδου

Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών

Έλενα Χαραλάμπους

Γραμματειακή Λειτουργός