ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 2023 – ΟΣΑΚ

 


Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), μέλος του European Patients Federation (EPF), συνδεδεμένο μέλος της Eurordis International και του International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 38 μέληοργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν δεκάδες χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως.    

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 προγραμματίζεται το Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΑΚ «Ποιότητα φροντίδας υγείας και ΓεΣΥ: συνεργασία, εκπαίδευση και ενδυνάμωση».  

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ΟΣΑΚ και άλλους φορείς στην υγεία (όπως ο ΟΑΥ και ΣΙΣ-ΓεΣΥ) και θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτηρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας (γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Αθαλάσσας 200 – Λευκωσία). 

Μεταξύ των στόχων του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής του ΓεΣΥ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Κύπρου, η ανάλυση σημαντικών παραμέτρων που συμβάλλουν στην ποιοτική πρόσβαση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στην εξασφάλιση της ομαλής εφαρμογής του ΓεΣΥ, όπως και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στο σχεδιασμό και στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. 

Το συνέδριο θα έχει προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς στο χώρο της υγείας, από την Κύπρο και το εξωτερικό και απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα παροχής φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Ενδεικτικά, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους για ομιλία ειδικοί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, το London School of Economics, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κτλ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 00357 22386001 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@cypatient.org / osak@cypatient-conference.com

Περισσότερες πληροφορίες στο CyPatient Conference (cypatient-conference.com)

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου