Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Όνομα Οργάνωσης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
 

 

 

 

 

Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Οδός και αριθμός 

Στασίνου 29 / Τ.Θ. 26595

Κώδικας, Επαρχία  

 

2003 Στρόβολο/1640 Λευκωσία

Τηλέφωνα/ Φαξ

Τηλ.  22379001/ Φαξ. 22379011

Email        cytrass@cytanet.com.cy
Website     http://www.transplant.org.cy
 

 

 

Στόχοι Οργάνωσης

 

Μεριμνά για την ευημερία των μεταμοσχευμένων όσον αφορά στην Ιατροφαρμακευτική και ψυχολογική στήριξη και προωθεί την ιδέα της δωρεάς οργάνων
 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

 

 

Διαφωτιστικές εκστρατείες για τη δωρεά οργάνων,  συμμετοχή με εκπρόσωπό του στο Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων,  Διατήρηση οικήματος για προσωρινή στέγαση ασθενών και συγγενών που επισκέπτονται τη Μεταμοσχευτική  Κλινική από πόλεις εκτός Λευκωσίας.

 

 

Κυριότερα προβλήματα

 

Έλλειψη θαλάμων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο, διαρκής λήξη συμβάσεων των Ιατρών της Κλινικής  Μεταμοσχεύσεων και Εργαστηρίου Ανοσογενετικής και Ιστοσυμβατότητας με αποτέλεσμα οι Ιατροί να παραμένουν απλήρωτοι για μήνες. Μη έγκριση κάποιων φαρμάκων

 

 

Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις

 

Μνημόσυνο πτωματικών δοτών, Διαφωτιστικές Εκστρατείες για ενθάρρυνση της δωρεάς οργάνων.

 

Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ.

 

 

Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρουμένων και Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων.
Αριθμός Μελών της Οργάνωσης 500
 

 

 

Αξιωματούχοι Οργάνωσης

 

 

Πρόεδρος  :    Μαρίνος Κόρτας
Γραμματέας : Ανδρέας Χατζηπάκκος
Ταμίας:  Χαράλαμπος Σωτηρίου
Αριθμός Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επτά
 

Αριθμός Προσωπικού

 

——————————————–
 

Γενικός Διευθυντής

 

—————————————–
Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην ΟΣΑΚ

 

1ος Εκπρόσωπος

 

Όνομα: Αντώνης Αντωνίου
Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ 
Email
 

2ος  Εκπρόσωπος

 

Όνομα :   Ανδρέας Αθανασίου
Διεύθυνση
Τηλ/ Φαξ
Email