Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Παρατηρητηρίου Ασθενών Νοέμβριος 2022

Για τον μήνα Οκτώβριο το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών έχει δεχθεί συνολικά 65 παράπονα εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν φάρμακα και θεραπείες και προβλήματα πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας.