Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση 06/08/2019 Ένταξη του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) στο ΓεΣΥ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χαιρετίζει την ένταξη του ΟΚΤΚ στο ΓεΣΥ από την 1η  Σεπτεμβρίου 2019, συνεχίζοντας έτσι να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς μέσω του ΓεΣΥ.

Σχετικά με τα ραντεβού των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία του ΟΚΤΚ τα οποία είναι προγραμματισμένα από τον Σεπτέμβρη και μετά, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε τα εξής:

Όλοι οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, εφόσον πρώτα εγγραφούν σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού της επιλογής τους. Αυτό ισχύει για όλους τους χρόνιους ασθενείς συμπεριλαμβανομένων και των ογκολογικών.

Από τον Ιούνιο του 2019 άρχισε η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ η οποία συμπεριλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, δηλαδή τις υπηρεσίες Προσωπικού Ιατρού, Ειδικού Ιατρού, Εργαστηριακών Εξετάσεων και Φαρμάκων.

Για τους χρόνιους ασθενείς, όπως και τους ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένη παρακολούθηση από Ειδικό Ιατρό, θα εκδίδεται από τον Προσωπικό τους Ιατρό κατά την 1η επίσκεψη, μακροχρόνιο παραπεμπτικό το οποίο ισχύει για 12 επισκέψεις σε διάστημα 12 μηνών.

Έτσι, από το Σεπτέμβριο, οι ογκολογικοί ασθενείς θα επισκέπτονται τον Προσωπικό τους Ιατρό μόνο μία φορά. Τότε, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ο προσωπικός τους ιατρός θα τους εκδίδει μακροχρόνιο παραπεμπτικό, το οποίο θα ισχύει για 12 επισκέψεις μέσα σε ένα χρόνο και αφού εξαντληθούν και τα 12 παραπεμπτικά, θα τους εκδίδεται νέο μακροχρόνιο παραπεμπτικό.

Η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020 με την εισαγωγή υπηρεσιών Ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ΤΑΕΠ, Ασθενοφόρων, Νοσηλευτών, Μαιών, άλλων Επαγγελματιών Υγείας, Ανακουφιστικής Φροντίδας, Ιατρικής Αποκατάστασης και Προληπτικής Οδοντιατρικής Φροντίδας.

Ως εκ τούτου, στον παρόν στάδιο δεν επηρεάζονται οι ενδονοσοκομειακές  θεραπείες τις οποίες λαμβάνουν οι ογκολογικοί ασθενείς από το ΟΚΤΚ.

Ενημερώνουμε τους ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα, ότι  η ΟΣΑΚ βρίσκεται σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους, ΟΚΤΚ και ΟΑΥ, για να διευκολυνθούν οι ογκολογικοί ασθενείς τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, για τα προγραμματισμένα ραντεβού τα οποία έχουν με το ΟΚΤΚ, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η καταβολή οποιασδήποτε επιπρόσθετης συνεισφοράς.

Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε τη σημασία του Προσωπικού Ιατρού ο οποίος στην πλήρη και ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ θα προστατέψει την υγεία όλων, αφού πιο έγκαιρα θα παραπέμπει κάθε ασθενή στον κατάλληλο Ειδικό Ιατρό.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου