Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Παρατηρητηρίου Ασθενών Δεκέμβριος 2022

Για τον μήνα Νοέμβριο το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών έχει δεχθεί συνολικά 65 παράπονα εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν φάρμακα και θεραπείες και προβλήματα πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας.