ΟΣΑΚ

Εγγραφή Μέλους

member

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της  Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)

Για να εγγραφείτε ως μέλος στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χρειαζόμαστε απαραίτητα μια επιστολή στην οποία να αιτείστε να γίνετε μέλος μας καθώς και ένα σημείωμα όπου αναγράφονται τα προγράμματα του συνδέσμου σας, οι στόχοι σας, τα μέλη σας κτλ. Τέλος χρειαζόμαστε το καταστατικό του συνδέσμου, καθώς και του οικονομικούς λογαριασμούς σας ελεγμένους από λογιστή.

Για την ετοιμασία του σημειώματος μπορείτε να βοηθηθείτε από την αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας με τίτλο (Final αίτηση Στοιχεία Οργάνωσης Μέλους της ΟΣΑΚ).

Το καταστατικό της οργάνωσης προνοεί τα ακόλουθα σε σχέση με την εγγραφή οργανώσεων ως μέλη της ΟΣΑΚ.

Αρ. Άρθρου 3:
3.1 Μέλη μπορούν να γίνουν Σύνδεσμοι ασθενών και φίλων που λειτουργούν σε Παγκύπρια βάση και έχουν εγγραφεί βάσει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλη συναφή θέματα Νόμου, No 114(I)2017, ως ο εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
Όλα τα μέλη της ΠΟΣΠΦ για το 2017 γίνονται αυτόματα μέλη της Οργάνωσης.
Εγγραφή άλλου συνδέσμου ως μέλους γίνεται αυτόματα ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης. Αν η αίτηση απορριφθεί μπορεί ο Σύνδεσμος μπορεί να αποταθεί στην Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

3.2 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έδρασαν επωφελώς υπέρ των σκοπών της Οργάνωσης ή πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες/χορηγίες/εισφορές για την πρόοδο και προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης.

Τα πιο κάτω κριτήρια και υποχρεώσεις αποφασίζονται για τις οργανώσεις που θα υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν μέλη της ΟΣΑΚ.
1. Οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να έχουν Επαρχιακά γραφεία ή Παγκύπρια δομή και δράση.
2. Να εκπροσωπούν ασθενείς.
3. Οι στόχοι και οι τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης να έχουν σχέση με θέματα υγείας και διεκδίκησης δικαιωμάτων ασθενών.
4. Μαζί με την αίτηση να επισυνάπτεται το καταστατικό και βεβαίωση εγγραφής.
5. Να επισυνάπτονται μαζί με την αίτηση και ελεγμένοι λογαριασμοί του προηγούμενου χρόνου (εκεί που υπάρχουν). Εκεί που δικαιολογημένα δεν υπάρχουν θα γίνεται εξαίρεση και τότε θα αποφασίζεται από την Ομοσπονδία.
6. Να επισυνάπτεται σημείωμα στόχων και δραστηριοτήτων.
7. Πάντοτε πριν την εξέταση της αίτησης εγγραφής μέλους πραγματοποιείται μια συνάντηση με τον υποψήφιο σύνδεσμο.

Η εκτελεστική επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τα κριτήρια και θα υποβάλλει την εισήγηση της προς το Δ.Σ. της ΟΣΑΚ για τελική απόφαση.

Συνδεδεμένα Μέλη (Associate Members)
Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν οργανώσεις ασθενών οι οποίες δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για πλήρη ένταξη ως μέλη της ΟΣΑΚ.
Οι οργανώσεις ασθενών που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί (λιγότερο από 1 χρόνο) καλούνται να υποβάλουν αίτηση για “πλήρη ένταξη”, αλλά θα μπορούν να λάβουν προσωρινό καθεστώς ως “συνδεδεμένα μέλη”.

Ρόλος Συνδεδεμένων Μελών
• Μοιράζονται τις απόψεις και τους στόχους της ΟΣΑΚ
• Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή στα περισσότερα εργαστήρια, σεμινάρια της Ομοσπονδίας
• Δεν μπορούν να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης.
• Τα συνδεδεμένα μέλη/οργανώσεις δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΑΚ. Παρόλα αυτά μπορούν να παρακάθονται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες της ΟΣΑΚ.
• Tα συνδεδεμένα μέλη/ οργανώσεις καταβάλλουν συνδρομή €50 ετησίως

Τα πιο κάτω κριτήρια και υποχρεώσεις αποφασίζονται για τις οργανώσεις που θα υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν συνδεδεμένα μέλη της ΟΣΑΚ (πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 3 από τα πιο κάτω):

1. Οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να έχουν επαρχιακή ή παγκύπρια δομή και δράση.

2. Να εκπροσωπούν ασθενείς.

3. Οι στόχοι και οι τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης να έχουν σχέση με θέματα υγείας και διεκδίκησης δικαιωμάτων ασθενών.

4. Αποστολή επιστολής στην οποία να επεξηγούνται οι λόγοι για την οποία η οργάνωση επιθυμεί να εγγραφεί ως συνδεδεμένο μέλος της ΟΣΑΚ.

5. Nα επισυνάπτεται το καταστατικό και βεβαίωση εγγραφής.

6. Να επισυνάπτονται ελεγμένοι λογαριασμοί του προηγούμενου χρόνου (εκεί που υπάρχουν). Εκεί που δικαιολογημένα δεν υπάρχουν θα γίνεται εξαίρεση και τότε θα αποφασίζεται από την Ομοσπονδία.

7. Να επισυνάπτεται σημείωμα στόχων και δραστηριοτήτων.

8. Πριν την εξέταση της αίτησης εγγραφής μέλους πραγματοποιείται μια συνάντηση με τον υποψήφιο σύνδεσμο.