Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας

Αριθμός Μελών | 

250
Αθηνάς 23, 1017, Λευκωσία
melos

Στόχοι Οργάνωσης

1. H διά παντός νομίμου μέσου συμπαράσταση και υποστήριξη προς τις οικογένειες, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται από την Παιδοογκολογική Μονάδα του Μακαρείου Νοσοκομείου Λευκωσίας
2. Η παροχή άμεσης υλικής, χρηματικής, και ψυχολογικής βοήθειας στις εν λόγω οικογένειες
3. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται για εθελοντική βοήθεια προς τις οικογένειες και τα παιδιά
4. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αρμοδίων όσο και του κοινού, γενικά, για τα προβλήματα των οικογενειών και των παιδιών
5. Η επισήμανση ελλείψεων ή αδυναμιών της ανάλογης νομοθεσίας ή των σχετικών με τις οικογένειες και τα παιδιά υπηρεσίες και η υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς τόσο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, αλλά και για τον καθορισμό και ανάπτυξη ευρύτερης πολιτικής σε σχέση με τις οικογένειες και τα παιδιά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Προγράμματα και Υπηρεσίες
Βρίσκονται στον αρχικό τους σχεδιασμό, καθόσον είμαστε Σύνδεσμος με μόνο ενάμιση μήνα δράσης.
Κυριότερα Προβλήματα
Η απουσία νομοθετικού πλαισίου ή κανονιστικών διατάξεων, ή έστω εγκυκλίων των αρμοδίων Υπουργείων για τα παιδιά που πάσχουν με καρκίνο και λευχαιμία, είτε αφορά επιδοματική πολιτική, είτε ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, είτε προνοιών σε θέματα υποστηρικτικής θεραπείας (φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.ο.κ..), είτε θεμάτων ομαλής επανένταξης στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα.