Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών

Αριθμός Μελών | 

1400
Ιούς 1, Διαμ. 302, 2012, Στρόβολος
22491295 | 22491294
caokpf@cytanet.com.cy
melos

Στόχοι Οργάνωσης

Η προσφορά κάθε είδους βοήθειας και συμπαράστασης προς τους Κύπριους νεφροπαθείς, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής στήριξης σε απόρους ασθενείς
Συμβολή στην εκπαίδευση ιατρικού, ιδιαίτερα νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων
Η επένδυση στην έρευνα για νεφρικές ασθένειες ώστε ν’ αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα και ν’ αυξάνονται οι ελπίδες των ασθενών
Προγράμματα και Υπηρεσίες
Οικονομική βοήθεια σε άπορους νεφροπαθείς
Χορηγία εκπαίδευσης νοσηλευτών
Κυριότερα Προβλήματα
Η έλλειψη φαρμάκων και αναλωσίμων στις μονάδες αιμοκάθαρσης
Η έλλειψη επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Προβλήματα διακίνησης ασθενών που προέρχονται από μη αστικές περιοχές
Κυριότερες Ετήσιες Εκδηλώσεις
Ετήσια εβδομάδα ενημέρωσης και πρόληψης των νεφρολογικών νόσων
Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για συλλογή εισφορών για τον Σύνδεσμο
Συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Παγκόσμιες, Οργανώσεις και Φόρουμ
ΟΣΑΚ