ΟΣΑΚ

Ερωτηματολόγιο

mask

Ερωτηματολόγιο για την εξυπηρέτηση-τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης  της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)