ΟΣΑΚ

Στόχοι
Ιατρικής Ασπίδας

mask

H ομάδα πρωτοβουλίας «Ιατρική Ασπίδα» έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους για να διασφαλίσει ότι οι γιατροί που ασκούν την ιατρική στην Κύπρο έχουν τα απαραίτητα και αναγνωρισμένα προσόντα και τίτλους, την επάρκεια, και τις γνώσεις.

Στόχοι

  • Οι υπάρχουσες καταγγελίες που αφορούν ιατρούς με πλαστά πτυχία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα από την νομική υπηρεσία και τους άλλους αρμόδιους φορείς όπως είναι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και να οδηγηθούν στο ποινικό δικαστήριο. Ταυτόχρονα να αποκλειστεί από την λίστα των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, το πανεπιστήμιο που έχει εκδώσει τα πλαστά προς το περιεχόμενο τους πιστοποιητικά.

 

  • Να ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να προχωρήσει σε έρευνα από το 2004 μέχρι και σήμερα για να διερευνηθεί πόσοι ιατροί έχουν την ισοτιμία και αντιστοιχία για το πτυχίο τους από το ΚΥΣΑΤΣ όπως προνοεί η νομοθεσία για την εγγραφή τους στο μητρώο ιατρών Κύπρου. Αίτημα μας είναι όσοι δεν κατέχουν το πιστοποιητικό του ΚΥΣΑΤΣ αλλά βάσει της νομοθεσίας θα έπρεπε να το κατέχουν προτού εγγραφούν στο μητρώο ιατρών, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα πιστοποιητικά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τη αναγνώριση της ειδικότητας του κάθε ιατρού. Ο αρμόδιος Υπουργός θα πρέπει να ζητήσει έρευνα εάν ο κάθε ιατρός με ειδικότητα κατέχει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την νομοθεσία και έχουν εγκριθεί από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρο για να μπορεί να εξασκεί την ιατρική με την συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

  • Εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου για την άμεση και αυστηρή τιμωρία γιατρών που προβαίνουν σε παραπλανητική διαφήμιση και ανάρτηση ειδικοτήτων που δεν κατέχουν νόμιμα και την υποχρεωτική αναγραφή παντού του αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου.

  • Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του νόμου εγγραφής ιατρών και της δημιουργίας του ΙΣΚ, με στόχο την δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα αξιολογεί και θα αναγνωρίζει τα πτυχία και τις ειδικότητες των γιατρών, καθώς και θα προωθεί την εκπαίδευση και την επαναξιολόγηση της επάρκειας και των γνώσεων των γιατρών. (Στοχεύουμε στην εφαρμογή του τρόπου και λειτουργίας του συστήματος του Αγγλικού General Medical Council(GMC) που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στο σύστημα υγείας στην Κύπρο γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να διασφαλίσει την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας).

Ιατρική Ασπίδα

Στην Ιατρική Ασπίδα συμμετέχουν