ΟΣΑΚ

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

mask
Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου («ΟΣΑΚ») στα πλαίσια της λειτουργίας του Παρατηρητήριου Δικαιωμάτων Ασθενών («Παρατηρητήριο») συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν εσάς ή αφορούν ανήλικους εκ μέρους των οποίων συγκατατίθεστε ως κηδεμόνας, για να εξετάσει και να διαχειριστεί παράπονα / καταγγελίες που της έχουν κοινοποιηθεί. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του χειρισμού παραπόνων, η ΟΣΑΚ ενδέχεται να προωθήσει προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιους φορείς μόνο όταν αυτό απαιτείται από τη φύση της καταγγελίας και έχει λάβει την συγκατάθεση σας.

Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΟΣΑΚ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΟΣΑΚ στα πλαίσια της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την «Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου δικαιωμάτων ασθενών» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.cypatient.org.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για τους σκοπούς λειτουργίας του Παρατηρητηρίου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
• Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας
• Στοιχεία που αφορούν την υγεία: όταν είναι σχετικά με την καταγγελία / παράπονο που έχει υποβληθεί.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς στη διεύθυνση Αγιασμάτων 10, Λατσιά 2230 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cypatient.org.
Σημειώνεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε την καταγγελία σας αποτελεσματικά.